Kielikylpyavustus

Kielikylpyavustuksen myöntämisperusteet


Ohjeita kielikylvyn henkilöstölle ja avustusta hakeville


Yhdistys myöntää kielikylpyavustusta hakemusten perusteella Porvoossa toimivalle ruotsin kielisen kielikylvyn päiväkodille, päiväkodin kielikylpyryhmille sekä kielikylpyopetukselle koulussa ja koulun kielikylpyluokille.

Avustuksen tarkoitus on edistää ja kehittää kaksikielisyyttä, erityisesti suomenkielisten lasten ruotsin kielen taitoa. 

Avustuksella kehitetään kommunikaatiotaitoja, eri kulttuurien ja kielten ymmärrystä Porvoossa esimerkiksi tukemalla leirikoulutoimintaa, teatteriretkiä, materiaalihankintoja sekä kielikylpyopettajien koulutuskustannuksia.


Avustusta myönnetään:

 • Kielikylpyyn liittyviin materiaali-, väline- tai -kirjahankintoihin.
 • Kielikylpyyn soveltuviin kulttuurikäynteihin, opastuksiin, pääsymaksuihin sekä esityslippuihin.
 • Retken, kurssin tai leirikoulun ruotsinkielisen ohjelman järjestämiseen
 • Yhdistys tukee oppilaiden osuutta teatterivierailun/retken/leirikoulun kustannuksista. 
 • Yhdistys ei lähtökohtaisesti tue opetushenkilökunnan kustannuksia tai leirikouluihin osallistuvan opetushenkilökunnan tai aikuisten kustannuksia.

Avustusta voidaan hakea ja myöntää seuraavasti:

 • Avustusta voi hakea joka lukuvuosi yhteisesti kielikylpypäiväkodin varhaiskasvatukselle ja koulun kielikylpyoppilaille sekä henkilökunnan koulutukseen. 
 • Päiväkodin kielikylpyryhmä (viskari tai -eskari) voi hakea avustusta kerran kaksivuotisen varhaiskasvatuksen aikana.
 • Koululuokat voivat hakea avustusta kerran
  • vuosiluokkien 1–3 aikana
  • kerran vuosiluokkien 4-6 aikana
  • kerran vuosiluokkien 7 – 9 aikana. 

Yhdistyksen hallitus myöntää avustusta käytettävissä olevien varojensa mukaan.

Lukuvuoden aikana myönnetty avustus tulee käyttää ja raportoida lukuvuoden kuluessa. 


Raportti:

Avustuksen käytöstä lähetetään lyhyt kirjallinen kuvaus sekä valokuva/valokuvia julkaistavaksi Porvoon kielikylpy ry:n kotisivuilla ja Facebookissa (kuvien tulee olla sellaisia, joista ei suoraan tunnista henkilöitä tai joiden julkaisuun on saatu kirjallinen lupa).

Kertomus ja kuva/t toimitetaan kielikylpy-yhdistyksen sähköpostiin (porvoonkielikylpy(at)gmail.com).


Hakemuslomakkeesta:

Hakemuslomake (GoogleForms) avautuu omaan ikkunaansa alla olevasta Hakemuslomake -linkistä. Lomake täytetään ja lähetetään lomakkeen lopussa olevan "Lähetä" -painikkeen kautta.

Yhdistys saa täytetystä lomakkeesta ilmoituksen sähköpostiinsa. Lomake tallentuu yhdistyksen Google Driveen, jonka jälkeen se käsitellään ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle. Lomakkeen keräämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä luovuteta kenellekään. Avustushakemuksia säilytetään arkistointivelvoitteen ajan, jonka jälkeen ne hävitetään. 

Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteella:
porvoonkielikylpy(at)gmail.com


HAKEMUSLOMAKE