Kielikylpyä koulussa

Porvoossa kielikylpyopetusta tarjotaan ruotsiksi Albert Edelfeltin koulussa. Oppilaan kotikieli ei saa olla ruotsi. Kielikylpy alkaa viimeistään 5-vuotiaana päivähoidossa. Kielikylpyluokalla aloittaminen edellyttää kielikylpykielistä esikouluopetusta tai siihen verrattavissa olevaa esiopetusta. Nykyisten opetushallituksen ohjeiden mukaan kielikylvyssä olevan oppilaan A1-kieli on oltava kielikylpykieli. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas aloittaa A1-kielenä ruotsin ensimmäisellä luokalla.

Kielikylpyopetuksessa noudatetaan kielikylvyn opetussuunnitelmaa. Kielikylvyn tuntijako on liitetty opetussuunnitelmaan. Oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia. Oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia arviointikriteereitä. Päättöarvostelussa kielikylpykieli arvioidaan A1-kielen mukaisesti.

 

Kielikylpyyn hakeutuminen koulutuspalveluissa

Kielikylpyyn valitaan lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi. Jos kouluun kielikylvyn ensimmäiselle luokalle ilmoittautuu enemmän kuin 24 lasta, käytetään oppilaaksiottoon seuraavia kriteerejä.

  1. Kielikylpyesiopetukseen tai vastaavaan esiopetukseen osallistuminen
  2. Koulumatkan pituus
  3. Arvonta

Muilla luokilla noudatetaan Porvoon kaupungin oppilaaksioton yleisiä periaatteita.
Kielikylvyn oppilaaksiotosta päättää koulutusjohtaja.

Lapsen diagnosoitu kielellinen vaikeus voi olla este kielikylpyopetukseen osallistumiseen. Tarvittaessa tehdään kouluvalmiustestit ennen 1. luokan oppilaaksiottopäätöstä.

 

Kielikylvystä koulussa voit saada lisätietoja Albert Edelfeltin koulun rehtorilta ja apulaisrehtorilta.

Juha-Pekka Levänen, rehtori
p. 040 588 6303
etunimi.sukunimi(at)edu.porvoo.fi

Nora Koskimies
Kielikylpyopetuksen vastaava opettaja
p. 040 531 5393
etunimi.sukunimi(at)edu.porvoo.fi

Albert Edelfeltin koulun peda.net -sivusto: Albert Edelfeltin koulu