Kielikylpy menetelmänä

Kielikylpy perustuu olettamukseen, että toisen kielen omaksuminen tapahtuu tehokkaimmin tarkoituksenmukaisessa kommunikaatiotilanteessa. Jo päiväkodin työntekijät käyttävät johdonmukaisesti vain kielikylpykieltä, vaikka he ymmärtävät lasten äidinkieltä. Lasten vanhemmilta ei edellytetä kielikylpykielen taitoa. Heidän tulee käyttää lasten kanssa omaa äidinkieltään muiden vanhempien tavoin ja siten omalta osaltaan tukea lastensa kielellistä kehitystä.

Kielikylvyn näkyvin piirre on, että opetus annetaan aluksi suuremmaksi osaksi muulla kuin oppilaiden ensikielellä, toisin sanoen oppilaille opetetaan esim. matematiikkaa ja biologiaa kielikylpykielellä. Kun oppilaat ovat 5.-6.:lla luokalla, annetaan opetus puoliksi kielikylpykielellä ja puoliksi oppilaiden ensikielellä, sekä muilla muilla kielillä. Niille tunneille, joissa opetus annetaan muulla kuin kielikylpykielellä tarvitaan toinen opettaja, koska kielikylpyopettaja opettaa vain kielikylpykielellä. Opettaja on tärkeä kielimalli oppilaille ja on tärkeää, että oppilaat saavat kuulla ja käyttää kieltä eri tarkoituksissa ja tilanteissa.

Kielikylpykieli ei ole pelkkä tavoite vaan oppimisen väline, sillä se omaksutaan äidinkielen tavoin käytännön kokemuksen kautta. Lapsia kannustetaan kielikylpykielen käyttöön alusta lähtien ja heidän odotetaan käyttävän kieltä kommunikoidessaan kielikylpyhenkilöstön ja muiden kielikylvyssä olevien lasten kanssa. Kielikylvyn tavoitteena on, että lapset saavuttavat toiminnalliset taidot sekä kirjallisessa että puhutussa kielikylpykielessä samanaikaisesti kuin heidän ensikielensä kehittyy.

Kielikylpyohjelma noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa ja kielikylpylapset saavat ne tiedot, jotka suunnitelmat heiltä edellyttävät. Kielikylpylapset omaksuvat sen lisäksi toimivan toisen kielen ja oppivat tuntemaan toisen kielen mukanaan tuoman kulttuurin samalla kuin heidän ensikielensä ja tietoisuutensa omasta kulttuurista kehittyy.

Kielikylpyä ruotsin kielellä - Portti toiminnalliseen kielitaitoon -esite Porvoon kaupungin kielikylvystä ja sen järjestämisestä.

- - -

Lähde: Kielikylpytoiminnan suunnitelma vuosille 2009-2013, Porvoon kaupunki, Suomenkielinen koulutustoimi

Kielikylpyopetus Porvoossa.

Katso tästä video, jossa kerrotaan millaista kielikylpyopetus on Porvoossa. Videolla aiheesta kertovat asiantuntijat, huoltaja sekä lapset itse.

Video löytyy myös täätä, Albert Edelfeltin koulun peda.net sivustolta:

Språkbad - Kielikylpy

Samalta sivustolta löydät paljon muutakin hyödyllistä tietoa kielikylvystä.